Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen * € 1 miljoen

Programma

Reserve

2016

2017

2018

2019

Stortingen

Behoedzame omgang financieringsresultaat

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1,3

1,3

1,3

1,3

Bespaarde rente reserve

Bestuur en Middelen

Saldireserve

4,4

4,8

5,1

5,3

Voeding parkeerbijdrage

Mobiliteit

Res.Bereikbaarheid

0,1

0,1

0,1

0,1

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Acc.

Res. Duurzaamheid

0,5

0,5

0,5

0,5

Totaal structurele stortingen

6,3

6,6

6,9

7,2

Onttrekkingen

Exploitatie KKG

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,4

0,3

0,3

0,3

Egalisatie kapitaallasten

div. programmas

Res. Afschrijvingen

0,1

0,1

0,1

0,1

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Onderwijsh.

0,0

0,0

0,0

0,0

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en Acc.

Res. Duurzaamheid

0,5

0,5

0,5

0,4

Totaal structurele onttrekkingen

1,0

0,9

0,8

0,8