Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleids-terreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedrag

Bestuur en Middelen

Externe betrekkingen

34.027

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

Programmaplafond

17.655.000

Citymarketing en evenementen

525.000

SCIN

239.000

SAN

80.000

Duurzaamheid

Natuur en Milieueducatie

213.000

Geluidsisolatie particulieren

160.000

Grootschalig groen
Park Lingezegen

32.000
241.000

Economie & Werk

Ondernemersfonds

544.959

Onderwijs

Programma plafond

6.504.111

Voorschoolse voorzieningen

2.694.132

Wonen

Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

Maximaal de omvang van de voorziening per 31-12-2015

Zorg & Welzijn

Programma plafond

53.673.000

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

197.000

Beleidsregels subsidies allochtone zelforganisaties

71.000

Sport en Accommodaties

Programma plafond

2.294.854

Beleidsregels sport en recreatie ; trainingsuren aangepaste sporten

60.000

Beleidsregels sport en recreatie ; deskundigheidsbevordering

8.000

Wijkontwikkeling

Speelvoorzieningen

7.475

Stadsdelen; uitvoeringsvoorschrift wijkactiviteiten en –participatie

541.508