Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves Stadsbegroting 2016 – 2019

(exclusief claims en verwachtingen)

 Bedragen * € 1 miljoen

2014
Stand

Storting

Onttrek.

2015
Stand

Storting

Onttrek.

2016
Stand

Storting

Onttrek.

2017
Stand

Storting

Onttrek.

2018
Stand

Storting

Onttrek.

2019
Stand

Saldireserve

F022

77,3

10,4

6,7

81,0

9,3

1,0

89,3

8,5

1,1

96,7

7,3

0,4

103,5

12,1

0,4

115,1

Reserve Strategische investeringen

F002

Reserve Waalsprong

F003

1,2

1,2

1%-regeling Beeldende Kunst

F004

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Reserve onderwijshuisvesting

F029

2,1

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

1,9

0,0

1,9

Reserve ISV

F040

0,6

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Reserve Afschrijvingen

F046

0,8

0,1

0,8

0,1

0,7

0,1

0,6

0,1

0,6

0,1

0,5

Reserve parkeerbijdrage

F047

0,2

0,1

0,3

0,1

0,4

0,1

0,5

0,1

0,6

0,1

0,7

Reserve focus Citymarketing

F051

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Reserve gesubsidieerde arbeid

F052

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Reserve Ondernemersfonds

F054

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Reserve Volkshuisvesting

F055

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Reserve groen in wijken

F056

1,1

1,1

Reserve Duurzaamheid

F057

0,3

0,4

0,3

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,4

0,4

Totaal

87,1

10,9

9,9

88,1

9,9

1,6

96,4

9,0

1,7

103,7

7,9

1,0

110,6

12,6

1,0

122,2
Overzicht saldireserve Stadsbegroting 2016 - 2019 inclusief claims en verwachtingen

Bedragen * € 1 miljoen

2014
Stand

Storting

Onttrek.

2015
Stand

Storting

Onttrek.

2016
Stand

Storting

Onttrek.

2017
Stand

Storting

Onttrek.

2018
Stand

Storting

Onttrek.

2019
Stand

Saldi reserve stand per 1 januari

77,3

69,1

81,2

86,9

93,1

Opgenomen in begroting

10,4

6,7

9,3

1,0

8,5

1,1

7,3

0,4

12,1

0,4

Toegankelijkheid gebouwen

0,4

Bijdrage Koers West

1,2

1,2

1,2

1,2

Bijdrage planexploitatie Waalsprong

1,0

1,1

1,1

1,2

Overheveling Warmetenet en Bastei (rek '13)

1,3

Verwacht resultaat 2015

5,9

Herontwikkeling Octaaf

1,1

Warmtenet 2.0

1,0

Watersport nevengeul

0,5

Transities in de Zorg

2,0

3,0

1,0

2,0

Behoedzame raming in saldireserve

3,6

2,7

2,7

Verdeelmodel BUIG

4,3

Reservering vakantiegeld vanuit IKB

3,5

Herfinanciering GEM Waalsprong

12,6

Verkoop onderdeel bedrijfsafvalinzameling DAR

1,5

Bijstelling bespaarde rente

-0,1

0,1

0,0

0,0

Overzicht voorzieningen Stadsbegroting 2016 - 2019

2014
 Stand

Stort.

Onttr.

2015
Stand

Stort.

Onttr.

2016
Stand

Stort.

Onttr.

2017
stand

Stort.

Onttr.

2018
Stand

Stort.

Onttr.

2019
Stand

Voorzieningen niet voor grondexploitaties

Vrz. bezwaar en beroep heffingen

V002

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Vrz ruim.explosieven

V019

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Vrz. Bergerden

V025

5,3

0,1

5,4

0,2

5,7

0,3

5,9

0,3

6,2

0,3

6,5

Pensioeninhouding wethouders

V036

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Voorziening spaarverlof

V040

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Vrz stedelijke vernieuwing

V042

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz Triavium

V085

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,3

Vrz. verb.toeg.openb.geb.

V086

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Vrz Beheerskosten startersleningen

V087

0,7

0,1

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

-0,2

0,2

-0,5

IBB (Ik bouw Betaalb

V091

0,4

0,1

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,3

0,0

0,3

Vrz Gesubs arbeid

V095

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz BWS

V097

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Voorziening GRP-nieuw

V050

4,3

8,7

9,5

3,6

8,8

9,6

2,8

8,8

9,5

2,0

8,8

9,5

1,3

8,8

9,5

0,6

Onderhoudsvoorziening panden

V017

5,8

0,8

1,1

5,5

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

5,5

Onderhoudsvoorziening Stadsbrug

V101

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Totaal excl. vrz. grondexploitaties

24,2

9,8

11,2

22,8

9,2

9,9

22,0

9,2

9,8

21,4

9,2

9,9

20,7

9,2

9,9

20,1

Voorzieningen grondexploitaties

Voorziening tekort Waalsprong

V020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz tekrt part.expl.

V023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vrz Lindenholt Noord

V064

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening Compaq terrein

V084

2,5

0,1

2,6

0,1

2,7

0,1

2,8

0,1

3,0

0,1

3,1

Vrz Onderwijshuisv

V088

11,4

0,7

12,2

0,5

12,6

0,5

0,0

13,1

0,5

13,6

0,5

14,2

Vrz Driehuizen

V089

2,1

2,1

0,2

2,0

2,0

2,0

2,0

Voorziening Plein 44

V092

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Voorziening Waalfront

V094

19,7

19,7

0,7

20,5

0,8

21,2

0,8

22,0

0,8

22,8

Waalsprong GEM-deel

V096

27,1

1,1

28,2

1,1

29,3

1,2

30,5

2,5

32,9

32,9

V099

1,6

0,0

1,7

0,1

1,7

0,1

1,8

0,1

2,0

2,0

Totaal vrz grondexploitaties

65,1

2,0

0,2

66,9

2,5

0,2

69,2

2,6

0,0

71,8

4,0

75,8

1,5

77,3

Totaal voorzieningen

89,2

11,8

11,4

89,7

11,7

10,1

91,2

11,8

9,8

93,2

13,3

9,9

96,6

10,7

9,9

97,4

Overzicht Overheidsgelden met Meerjarige Bestedingsdoel Stadsbegroting 2016 - 2019

 Bedragen * € 1 miljoen

Saldo
 2014

Stort.

Onttr.

2015
Stand

Stort.

Onttr.

2016
Stand

Stort.

Onttr.

2017
Stand

Stort.

Onttr.

2018
Stand

Stort.

Onttr.

2019
Stand

OMBD Onderwijs-minde

O005

0,3

2,5

5,2

-2,4

2,5

4,9

-4,9

2,5

4,9

-7,4

2,5

4,9

-9,9

2,5

4,9

-12,4

OMBD WWB Werkdeel

O006

12,5

1,0

11,5

12,5

0,6

23,4

12,5

0,6

35,3

12,5

0,6

47,2

12,5

0,6

59,1

OMBD BDU Soc,Integr

O009

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD comb.functies

O015

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

-0,1

0,2

-0,2

OMBD EFRO en ESF

O023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD EU omg.lawaai

O037

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Med. Heroïne beh.

O039

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Isol.fonds Glnd

O043

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD Francia Media

O047

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD Stadsverwarming

O055

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Vervolg NWW

O056

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD E-Scooters

O061

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD Walstroom

O068

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Trans. J.zo Gld

O071

0,1

0,0

0,2

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD VINAC

O072

0,0

0,1

0,2

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD RVMK Zuid

O073

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

OMBD Migr jeugd/EIF

O074

0,1

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Aanp Jeugdwkl

O076

0,1

0,3

0,4

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD project CLINSH

O077

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OMBD Regioarcheologi

O078

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD SSV gevelisolat

O079

0,7

0,8

0,4

1,1

0,3

0,8

0,0

0,1

0,7

0,2

0,5

0,5

OMBD FES4-LNG

O080

0,2

0,2

OMBD Jeugdz en AWBZ

O081

0,1

0,2

-0,1

-0,1

0,1

OMBD Ex-gedetineerdn

O082

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Woninginbraken

O083

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Dijkterugleg

O084

42,9

42,9

42,9

42,9

42,9

42,9

OMBD Instand Monum

O086

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nog te ontvangen bedragen

OMBD Klimaatneutr st

O034

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

OMBD Jeugd slag ESF

O045

-0,2

1,1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

OMBD Drempel kuil

O049

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

OMBD De Kat

O053

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD SFR Beuningen

O060

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

OMBD beg jong 16-23

O062

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OMBD Projecten OV

O065

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

OMBD Dennenstraat

O066

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

OMBD Poort Neerbosch

O067

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

OMBD Groene Oever

O069

0,0

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

OMBD Dvm

O070

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

OMBD Fietsprojecten

O075

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

OMBD Verkeersproject

O085

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Totaal

38,6

19,6

12,4

45,9

15,3

6,0

55,2

15,1

5,8

64,5

6,0

73,5

15,0

5,8

82,7