Lasten en baten planexploitaties

lasten * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

Woningbouw

1,3

0,3

0,1

0,0

0,0

Stadscentrum

8,3

2,4

0,6

0,5

1,0

Waalsprong

18,3

19,0

11,9

9,0

7,3

Dijkteruglegging

80,0

10,5

0,0

0,0

0,0

Stedelijke ontwikkeling

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijvigheid

3,0

0,5

0,4

0,4

0,4

Herstructurering

4,9

2,1

0,3

0,4

0,3

Maatschappelijk Vastgoed

13,3

10,8

4,1

1,2

1,9

Koers West

14,7

6,4

2,0

1,7

1,4

baten * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

Woningbouw

0,4

0,1

1,5

0,0

0,0

Stadscentrum

5,1

0,9

2,9

0,0

0,0

Waalsprong

31,1

23,1

10,9

10,2

16,0

Dijkteruglegging

24,1

9,6

0,0

0,0

0,0

Stedelijke ontwikkeling

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijvigheid

1,6

0,1

0,1

0,2

0,0

Herstructurering

1,0

1,0

1,1

0,1

0,0

Maatschappelijk Vastgoed

8,7

11,0

11,2

2,0

0,3

Koers West

19,3

7,9

6,4

6,5

4,0

mutatie onderhanden werk * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

Woningbouw

0,9

0,2

-1,3

0,0

0,0

Stadscentrum

3,2

1,5

-2,3

0,5

1,0

Waalsprong

-12,8

-4,2

1,0

-1,3

-8,6

Dijkteruglegging

55,9

0,9

0,0

0,0

0,0

Stedelijke ontwikkeling

-1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijvigheid

1,4

0,4

0,3

0,3

0,4

Herstructurering

3,9

1,1

-0,8

0,3

0,3

Maatschappelijk Vastgoed

4,6

-0,2

-7,0

-0,8

1,6

Koers West

-4,6

-1,5

-4,4

-4,8

-2,5

Deze bijlage bevat de uitgaven en de inkomsten in het betreffende jaar van alle planexploitaties. Dit overzicht sluit aan op het VGP februari 2015.