Personeelskosten

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de formatie, de loonsom ontwikkeling en de budgetten voor inhuur derden. Ook wordt inzicht gegeven in hoeveel apparaatskosten aan welk programma wordt toegerekend.

We ramen de salariskosten op basis van de functieschaal en rekenen met  het niveau van de op één na hoogste periodiek (max-1). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inschatting van de loonontwikkeling.

Begrote loonsom

We ramen de salariskosten op basis van de functieschaal en rekenen met  het niveau van de op één na hoogste periodiek (max-1). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inschatting van de loonontwikkeling.
Onder "Bestuurlijk" zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.

Afdeling - bedragen * € 1 miljoen

fte's 2015

2016

2017

2018

2019

Bestuur en Management

23,2

1,9

1,9

1,9

1,9

Bestuursondersteuning en -advies

57,1

4,3

4,3

4,3

4,3

Economie

31,8

2,1

2,1

2,1

2,1

Financiën

154,4

10,5

10,5

10,5

10,5

ICT Rijk van Nijmegen

38,2

2,4

2,4

2,4

2,4

Inkomen

136,1

7,9

7,9

7,9

7,9

Juridische Zaken

38,4

2,7

2,7

2,7

2,7

Maatschappelijke Ontwikkeling

52,3

4,0

4,0

4,0

4,0

Mobiliteit

60,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Ontwikkelingsbedrijf

32,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Personeel, Informatie en Facilitair

188,8

11,8

11,8

11,8

11,8

Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit

111,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Publiekszaken

61,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Regionaal Archief Nijmegen

28,5

1,6

1,6

1,6

1,6

Ruimtelijke Ontwikkeling

45,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Stadsbeheer

116,2

6,4

6,4

6,4

6,4

Vastgoed Sport en Accommodaties

186,2

9,9

9,9

9,9

9,9

Veiligheid

22,0

1,7

1,7

1,7

1,7

Werk

51,7

3,3

3,2

3,2

3,2

Wijkmanagement

22,6

1,7

1,7

1,7

1,7

Zorg

88,8

5,4

5,4

5,4

5,4

Bestuurlijk

2,5

2,5

2,5

2,5

Budgetten voor inhuur derden

bedragen * € miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

Kostenplaatsen

4,8

3,9

3,9

3,8

3,8

Programma's

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Apparaatskosten naar programma's

bedragen * € miljoen

2016

2017

2018

2019

Bestuur en Middelen

19,3

19,2

21,0

21,1

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

6,0

5,9

5,9

5,9

Dienstverlening & burgerzaken

5,2

5,2

5,1

4,8

Duurzaamheid

2,0

2,0

2,0

2,0

Economie en Werk

6,1

6,0

6,0

6,0

Grondbeleid

3,8

3,8

3,7

3,7

Inkomen & Armoedebestrijding

18,6

18,3

18,2

18,2

Mobiliteit

7,6

7,5

7,5

7,5

Onderwijs

2,5

2,5

2,5

2,5

Openbare ruimte

11,7

11,6

11,5

11,5

Sport en Accommodaties

15,5

15,3

15,3

15,3

Stedelijke ontwikkeling

1,8

1,7

1,7

1,7

Veiligheid

2,6

2,5

2,5

2,5

Wijkontwikkeling

2,5

2,5

2,5

2,5

Wonen

0,5

0,5

0,5

0,5

Zorg en Welzijn

7,9

7,8

7,7

7,7

Investeringen en planexploitaties

15,4

15,2

15,2

15,2