Colofon

UITGAVE
Gemeente Nijmegen

OMSLAG
OptimaForma, Nijmegen

FOTOGRAFIE
Ellen van de Waterbeemd

DRUK
DPN, Nijmegen

oktober 2015