Sportaccommodaties

Omschrijving

Binnen het product Sportaccommodaties realiseren wij sportvoorzieningen, die breed toegankelijk zijn, veilig en voldoende onderhouden. Onze focus  ligt op het op orde houden van de kwaliteit van de huidige gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, niet op uitbreiding van het areaal aan sportaccommodaties.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

  • In 2016 zal één of twee van de (kunstgras) toplagen van sportpark Mariënbosch, Luciaweg of de Kluis worden gerenoveerd, afhankelijk van de resultaten uit de lopende onderzoeken naar de kwaliteitsnormen van deze velden.
  • Op sportpark Nieuw Balveren (Oosterhout) zal een 5e veld (gras) worden aangelegd.
  • Er zal, afhankelijk van  de uitkomsten van het aanstaande onderzoek, vervolgacties gaan plaatsvinden naar een mogelijke  herinrichting  van sportpark Staddijk.
  • We verkennen op dit moment de mogelijkheid tot de realisatie van een modern ‘multisportcomplex’ voor Nijmegen-Noord. Dit betreft een accommodatie dat gericht is op losse sportverbanden, zoals informele wandel- en fietsclubs, en (vrij) gebruikt kan worden door bewoners van de omliggende wijken. De inrichting maakt gebruik door verenigingen mogelijk, maar deze functie staat niet langer centraal.
  • Wij voeren bij de Nijmeegse zwembaden meerdere noodzakelijke renovatie- en vervangingswerkzaamheden uit op grond van de onderhoudsplanning van Sportfondsen Nijmegen. Met name zwembad West vereist de benodigde aandacht. In 2016 wordt door Sportfondsen Nijmegen de benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die volgens het onderhoudsplan prioriteit hebben. Naast de bij Sportfondsen Nijmegen aanwezige onderhoudsreserve kunnen we op grond van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen €200.000 beschikbaar stellen.
  • Naast de noodzakelijke renovatie- en vervangingswerkzaamheden investeren we in 2015/2016 €300.000 in de renovatie van zwembad Dukenburg. Hierbij gaat het om noodzakelijke werkzaamheden om het zwembad de komende jaren in bedrijf te houden en om een meer duurzame exploitatie en eventuele invoering van zelfbeheer mogelijk te maken.

Financiële gegevens

Sportaccommodaties Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60363 Binnensportaccommodaties 8.298 2.845 838 753 741 680
60364 Buitensportaccommodaties 6.171 562 842 1.315 1.372 1.413
60813 Groenonderhoud 976 733 784 806 829 830
60906 Binnensport Exploitatie 2.713 1.286 1.185 1.178 1.175 1.176
60907 Binnensport Eigenaar 2.140 2.095 2.126 2.232 2.177 2.120
60915 Massinkhal Exploitatie 335 342 344 341 339 340
60916 Massinkhal Eigenaar 288 258 257 255 210 207
60917 Buitensport Exploitatie 1.444 2.821 2.902 2.881 2.869 2.872
60918 Buitensport Eigenaar 2.337 2.252 2.597 2.608 2.868 2.980
60979 Camping 4-daagse 96 129 131 130 130 130
61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast 487 471 479 478 477 478
61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast 38 45 45 45 45 45
61097 Speeltuinen Eploitatie Belast 638 559 572 569 567 568
61130 Speeltuinen Eigenaar Belast 139 134 126 124 121 119
61227 Kunstijsbaan, eigenaar 481 510 516 514 513 500
61228 Kunstijsbaan, exploitatie 2.079 2.185 2.225 2.217 2.213 2.214
Totaal lasten product 28.660 17.226 15.969 16.446 16.649 16.669

Financiële baten per deelproduct

60363 Binnensportaccommodaties -1.394 0 0 0 0 0
60364 Buitensportaccommodaties -498 0 -13 -13 -13 -13
60906 Binnensport Exploitatie -1.316 -1.696 -1.772 -1.939 -1.939 -1.939
60907 Binnensport Eigenaar -2.268 -1 -1 -1 -1 -1
60915 Massinkhal Exploitatie -203 -218 -218 -236 -236 -236
60916 Massinkhal Eigenaar -494 -5 -5 -5 -5 -5
60917 Buitensport Exploitatie -433 -407 -431 -431 -431 -431
60918 Buitensport Eigenaar -5.388 -40 -27 -27 -27 -27
60979 Camping 4-daagse -171 -143 -144 -144 -144 -144
61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast -121 -113 -113 -113 -113 -113
61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast -329 -404 -404 -404 -404 -404
61097 Speeltuinen Eploitatie Belast -474 -519 -520 -520 -520 -520
61130 Speeltuinen Eigenaar Belast -165 -165 -165 -165 -165 -165
61137 Mut. res. Mult.sportaccommodaties -23 -26 -26 -26 -26 -26
61227 Kunstijsbaan, eigenaar -38 -42 -43 -43 -43 -43
61228 Kunstijsbaan, exploitatie -2.283 -1.239 -1.241 -1.241 -1.241 -1.241
Totaal baten product -15.598 -5.019 -5.124 -5.308 -5.308 -5.308
Totaal product -13.062 -12.207 -10.845 -11.138 -11.341 -11.361

Toelichting

Lasten
Het meerjarig verloop van de begrote lasten is licht dalend als gevolg van o.a. vrijvallende kapitaallasten.

Baten

De verhoging van de begrote baten laten meerjarig 2017 een stabiel beeld zien. In 2015 en 2016 waren deze nog lager omdat er in die jaren rekening is gehouden met incidentele huurdervingen overeenkomstig de zomernota 2015.