Programmaplan

Aandeel lasten in het totaal * € 1 miljoen